Minera

Plastproduksjon og montasje

Velkommen

Vi produserer plastartikler primært til industrien, men bidrar gjerne med plastkjøring og montasje for kunder med behov for en liten og helhetlig produksjon.

Vi har sprøytestøpemaskiner fra 25 til 160 tonn. De opererer de fleste plastverktøy. Hydraulisk kjernetrekk, løp plukkere og råstofftørker. Muligheter for ettermontasje og pakking av produkter på våre posemaskiner, samt etikettering.

Vi kjører maskinene døgnkontinuerlig, så mulighet for volumproduksjon er godt ivaretatt.

It is possible that you require assistance with essay writing if you’re studying. Essay writers with experience can assist you in expressing your personality and write top-quality essays. Your career is in the hands of the world if you attend a college or university boasts a highly class student body. What should you be looking to find when you hire an essay writing service? These are just https://www.digitaljournal.com/pr/4-top-rated-essay-writing-services-2021 a few benefits of hiring expert essay assistance. Let’s examine each of these benefits. Before you decide to use them, weigh your pros and cons.